MTEP lengvatos įtaka pelno mokesčio apskaičiavimui

MOKESČIŲ LENGVATOS (MAĮ 2 str. 9 d.), yra mokesčių mokėtojui ar jų grupei mokesčio įstatymo nustatytos išskirtinės apmokestinimo sąlygos, kurios yra palankesnės, palyginti su įprastinėmis sąlygomis.

MTEP LENGVATA - apskaičiuojant pelno mokestį, sąnaudos, išskyrus ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos sąnaudas, patirtos MTEP, 3 kartus atskaitomos iš pajamų.

BŪTINA SĄLYGAMTEP darbai turi būti susiję su įmonės vykdoma įprastine ar numatoma vykdyti veikla, iš kurios yra arba bus gaunama ekonominė nauda.

MTEP nauda Pelno mokesčio atžvilgiu


PM bazė kai netaikoma lengvata:
 
Pelno mokestis
PM bazė kai taikoma lengvata:
 
Pelno mokestis

Viso sutaupoma pelno mokesčio